IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #92 - Varför plattformar?

Den här gången satte sig Markus ner med Tobias Karlsson från Pivotal, meningen var att diskutera Cloud Foundry och Cloud Native Apps lite på djupet men hela konversationen kom att handla om varför applikationerna ser ut som dom gör idag, varför man kanske inte ska bygga egna plattformar och varför mjukvara används som konkurrensmedel. 

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Tobias Karlsson, @flexiverse

Direct download: IT_Bytes_92_-_Varfr_plattformar.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CEST