IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

Jonas är tillbaka och joinar Markus igen för en podcast fylld med konsten att bricka en satellit, Microsoft hjärta Linux, hur man inte ska göra virala kampanjer och DOOM.

Medverkande:

Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @jonasrosland

Direct download: IT_Bytes_106_-_Konsten_att_bricka_en_satellit.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST

IT Bytes Podcast #105 - En peak på EMCworld 2016

Markus och Johan som är kvar i Stockholm medan EMC world går av stapeln i Las Vegas (nej, vi är inte bittra) passar på att prata om det som annonserats. Vi snackar namn på bolag, mid-range, ViPR Controller och hyper konvergerat.

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Johan Odell, @johanodell

Direct download: IT_Bytes_105_-_En_peak_p_EMCworld.mp3
Category:general -- posted at: 2:40pm CEST

1