IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #33 - En Segway med släp

Den här gången tar vi upp reaktionerna kring VSAN nu när den har gått GA, varför begränsningar i produkter kan vara bra. Vi tar upp aspekten kring hur faktumet att det endast finns några få stora molnleverantörer kan påverka kompetensen kring hur man bygger skalbar infrastruktur. Kanske ett av framtidsjobben inom IT innefattar en tjänste Segway?

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

Direct download: It_Bytes_33_-_En_Segway_med_slap.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST

IT Bytes Podcast #32 - Optimerat kontra Flexibelt

Optimerat kontra Flexibelt? I detta avsnitt pratar vi om olika aspekter av arkitektur i datacentret, Vi diskuterar hurvida man verkligen ska optimera för funktionalitet i alla komponenter eller om man ska vara flexibel för att enkelt kunna byta komponenter och inriktning. Rörande överens är vi om att det är nätverket det hänger på men som tur är fiberkablar böjbara...

Dagens tips:
https://www.cloudcredibility.com/
http://www.audible.com/

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

Direct download: IT_Bytes_32_-_Optimerat_kontra_Flexibelt.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST

Vad gör man om man blir attackerad av en DDOS? Vi pratar om BAF och vikten av att vara en god internet granne. Men huvudsakligen pratar vi om vad är innovation egentligen och dom 4 Pn av innovation.

Länkar:http://blog.cloudflare.com/understanding-and-mitigating-ntp-based-ddos-attacks
http://www.idg.se/2.1085/1.551054/se-arbetsformedlingen-slacka-ned-den-sista-stordatorn?queryText=arbetsf%F6rmedlingen

 

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

 

Direct download: IT_Bytes_31_-_4_P_av_innovation2.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST

IT Bytes Podcast #30 - Vad gör man med en platt IT budget?

I detta avsnitt pratar vi om att VMware annonserar att VSAN blir skarp och om hur det kommer sig att IT budgeten är platt och inte växer fast man tillförlitar sig till IT mer och mer i verksamheten. 

Länkar: 
IDG om VMwares försvar av licenskostnader
http://www.idg.se/2.1085/1.549765/vmware-forsvarar-priser--sagar-microsoft-totalt

Dagens tips:
http://www.gettyimages.se/
http://bigbangdisruption.com

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

 

Direct download: IT_Bytes_30_-_Vad_gr_man_med_en_platt_IT_budget.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST

1