IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #79 - Om Microsoft med Daniel Akenine

IT Bytes beger sig till Kista och hälsar på Microsoft och Daniel Akenine, National Techniology Officer. Vi utgår från Microsoft BUILD keynoten som bas och pratar om Microsofts strategi. Diskussionen kretsar kring Azure, molnet som sådant, Open Source och vad som händer på klientsidan.

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Daniel Akenine, @dakenine

Direct download: IT_Bytes_79_-_Om_Microsoft_med_Daniel_Akenine.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CEST