IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #71 - 9 miljarder licenser

Denna gång besöker Ted Schönbeck podden. Ted har haft en del åsikter om mjukvarulicenserieng och då speciellt Oracles och därför diskuterar vi licensiering i den nya värld av virtualisering och moln.

Länkar:

 https://www.facebook.com/groups/vmwaresverige/

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dbta.com%2FWebinars%2F722-Straight-Talk-on-Oracle-on-VMware-Licensing.htm&h=KAQEVdjx2&enc=AZNFa4nDcWBaFu4DfP-caWludM0aNtXI__8_e6uIuJPC2KDkG-ae6REQ55NOeWcD1uwzfzno-f8oCrmtaBwbGeKuAOor46SD_a5aiZATc_Yi1UdtVlQc86g_yvSdkDxKqB2BtzKgk6n0rovyXhxUK8atijc_waXsQSaZsPPZ-EhbaA&s=1

 

Medverkande:

Markus Eskola, @wimpyfudge

Ted Schönbevk, tschonbeck@vmware.com

Direct download: IT_Bytes_71_-_9_miljareder_licenser.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST