IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #68 - Standardiserad som ISO

Den här gången pratar vi som OpenStack på Walmart, system som är i konstant förändring och varför en Change freeze kanske inte är en bra idé egentligen. Vi pratar också om den kommande ISO standarden för moln. Är det en bra idé eller kommer det försent? Vad krävs för att den ska lyckas?

Länkar:

OpenStack hos Walmart

ISO Standard för Cloud (presentation)

System i konstant förändring

Boktips: Phoenix Project

The Practice of Cloud System Administration Designing and Operating Large Distributed Systems, Volume 2

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

Direct download: IT_Bytes_Podcast_68_-_Standardiserad_som_ISO.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST