IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #57 - Vad är OpenStack?

Vi har bjudit in Tyler Britten från EMC Technical marketing för att prata om OpenStack. Vi går igenom OpenStack, vad skillnaden är mot en traditionell management stack. Vi pratar också igenom alla projekten inom OpenStack och vad de gör.

Länkar:
http://docs.openstack.org/developer/devstack/

https://software.mirantis.com/key-related-openstack-projects/project-fuel/

https://openstack.redhat.com/Quickstart

 

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede
Tyler Britten, @vmtyler

Direct download: IT_Bytes_57_-_Vad_r_OpenStack.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST