IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

Denna gång spinner vi vidare och pratar om wetware eller meatware, alltså människans roll i att hantera framtidens Software-Defined DataCenter (SDDC). Vad behövs av oss när väl tekniken är på plats, och hur ska vi förhålla oss till varandra i organisationen?

Medverkande denna gång:
Jonas Rosland, @virtualswede
Markus Eskola, @wimpyfudge 

Direct download: IT_Bytes_Podcast_6.m4a
Category:general -- posted at: 3:52pm CET

1