IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #95 - Återblick 2015 och framtiden 2016

Äntligen så är årets första podd här! 

Och vad vore inte årets första podd om det inte var en återblick på det gångna året och en blick framåt till vad vi gissar att 2016 kommer handla om.

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @jonas Rosland

Direct download: IT_Bytes_95_-_terblick_2015_och_framtiden_2016.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CEST