IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

I detta avsnitt har vi med oss Mattias Söderberg som berättar om vad som händer inom IT runt om på världens hälsoinstitut. Vi pratar då bland annat digital patologi (för snabbare resultat och bättre ergonomi), smartare enheter och problemet med standarder såsom SITHS-kort. Med tanke på hälsa så tar vi även upp ämnet om smarta personliga enheter som Fitbit, Nike+ och Jawbone, och hur vi skulle kunna integrera dessa i en bättre året-runt-mätning av vår hälsa.

Medverkande:
Jonas Rosland, @virtualswede
Mattias Söderberg, @charliech0ch0 

Direct download: IT_Bytes_Podcast_9.m4a
Category:general -- posted at: 9:49am CEST