IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #78 - Microsoft BUILD

Medan keynoten för Microsoft BUILD sitter vi och spelar in podd. Vi pratar om hur Apple nyttjar Mesos för sin backend till Siri. Med vissa formler kan man tydligen bevisa att Microsoft är större på molntjänster än Amazon Webservices. Vi rullar sedan in på att prata om Microsoft och om vad som sagts på keynoten på BUILD. Vi konstaterar att Satay Nadella positionerar Microsoft som ett plattformsbolag. Diskussionen går vidare till MS och containrar, Open Source. 

Avslutningsvis hyllar vi Hubble som fyller 25 år!

Länkar:

http://www.slashgear.com/next-gen-siri-will-rely-on-open-source-back-end-27380908/

http://www.theregister.co.uk/2015/04/27/microsoftazure_beating_amazon_aws_revenues/

http://thenewkingmakers.com/

http://channel9.msdn.com

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @jonasrosland

Direct download: IT_Bytes_78_-_MS_Build.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CEST