IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #65 - En mashup av interface

Microsoft annonserar Windows 10 och det går oss inte obemärkt förbi, vi tar även upp nyheter kring vCloud Air och Google och Pivotal Cloud Foundry. 

Vi diskuterar det vi fått se kring Windows 10, HoloLense och HP sprout och avrundar med att snacka om försök med nya interface.

Länkar:

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/01/21/the-next-generation-of-windows-windows-10/

http://blogs.msdn.com/b/webdev/archive/2015/01/14/running-asp-net-5-applications-in-linux-containers-with-docker.aspx

http://sploid.gizmodo.com/the-future-of-humanity-in-one-photo-1682418510/+caseychan

https://sprout.hp.com/

Meverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

Direct download: IT_Bytes_Podcast_65_-_En_mashup_av_interface.m4a
Category:general -- posted at: 4:00am CEST