IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #50 - Flash flash och åter flash

Idag gästas podden av Johan Odell och vi vädrar ämnet Flash. Flash hamnar överallt, i våra vanliga lagringssystem, nya falshsystem och i servrar. Vi pratar om var man har flash och varför och vi pratar om saker att tänka på med flashsystem och dess påverkan på servrar, applikationer mm.

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Johan Odell, @JohanOdell

Direct download: IT_Bytes_Podcast_50_-_Flash_flash_och_ter_flash.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST