IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #44 - Open Source vs Patent

Häromveckan släppte Tesla sina patent fria, vilket såklart får oss att tänka över när man bör använda patent eller open source på produkter som skapas inom IT-världen. Vilka licenser ska användas, när ska man använda det ena eller andra, och vilka vinster finns det med open source vs patent?

Medverkande: 
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

Direct download: IT_Bytes_Podcast_44_-_Open_Source_vs_Patent.mp3
Category:general -- posted at: 2:00am CEST