IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #41 - Applikationer och användare

Den här gången gästas IT Bytes av Peter Björk från VMware och vi snackar om applikationer, desktops och användare. Vi funderar ocskå på behovet av VDI, men mestadels om hur man leverar applikationer på bästa möjliga sätt och på så vis möjliggör innovation på IT sidan. 

Länkar:
http://www.packtpub.com/vmware-thinapp-4-7-essentials/book
http://www.packtpub.com/vmware-horizon-workspace-essentials/book

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Peter Björk, @thepeb

Direct download: IT_Bytes__41_-_Applikationer_och_anvndare.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST