IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #37 - Plattformar och Ekosystem

I detta avsnitt pratar vi om plattformar och ekosystem. Plattformar från företag som Microsoft (inklusive en hyllning (?)), Google och Apple. Vi pratar också om hur Microsoft förvånat oss med hur deras strategi blivit tydligare men arbetet har pågått i det tysta under en längre tid. Vi tar även upp hur ekosystem kan dyka upp runt företag och produkter.

Länkar:
http://www.newyorker.com/online/blogs/elements/2014/02/the-face-of-the-new-microsoft.html

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

Direct download: IT_Bytes_37_-_Plattformar_och_ekosystem.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST