IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #36 - ITIL, DevOps och agilt

Kan ITIL, DevOps och agila metoder leva i harmoni tillsammans eller är dessa rena motsatser? Är DevOps bara ett modeord på väg mot ett annat slutmål? Vi pratar också om Hour of Code och om vad digitala infödingar saknar i form av IT utbildning.

Det agila manifestet:
Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

Länkar:
http://run.pivotal.io
http://www.play-i.com
http://gizmodo.com/can-the-hour-of-code-get-the-world-programming-1479430389/all
http://www.idg.se/2.1085/1.555410/itil-och-agilt-kan-samsas--trots-allt?queryText=itil%20agilt
http://edx.org

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

 

 

Direct download: IT_Bytes_36_-_ITIL_DevOps_och_Agilt.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST