IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #33 - En Segway med släp

Den här gången tar vi upp reaktionerna kring VSAN nu när den har gått GA, varför begränsningar i produkter kan vara bra. Vi tar upp aspekten kring hur faktumet att det endast finns några få stora molnleverantörer kan påverka kompetensen kring hur man bygger skalbar infrastruktur. Kanske ett av framtidsjobben inom IT innefattar en tjänste Segway?

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

Direct download: It_Bytes_33_-_En_Segway_med_slap.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST