IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #29 - Hur ser framtidens server ut?

Servermarknaden lider och tappar år efter år i försäljning. Men vad är det som driver den här utvecklingen för vi lär inte behöva mindre CPU kapacitet, eller?

Idag har vi med oss Christian Pallinder och vi disskuterar vad det är som får försäljningen av den traditionella serverna att sjunka och vad som tar dess plats. Vi spekulerar också i vad det som drivit den här utvecklingen (förrutom virtualisering) och vi tar fram spåkulan och försöker se vad servertillverkarna har i kikaren framöver.

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Christian Pallinder

Direct download: IT_Bytes_29_-_Hur_ser_framtidens_server_ut_v2.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST