IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

Vi besöker ämnet datacentertillgänglighet som utlovat. Den här podden handlar mycket om vikten att förstå infrastruktur oavsett om det är din egen, en Service Providers eller en driftleverantörs. Vi snackar också om vikten av transparens från en Service Providers sida för att ge kunden möjlighet att välja rätt för sin applikation. Jonas berättar även om hur han köper bil.

Podden finns på: itbytes.se, podda.se och Itunes.
Kommentarer och frågor mottages på twitter: @ITBytes_se eller EMC Sveriges Facebook sida

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede 

Direct download: IT_Bytes_Podcast_25_-_Datacenterhicka.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST