IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #24 - XaaS är såååå 2013

Det började med en artikel om att PaaS kommer att ätas upp av IaaS och SaaS...
Dagens podcast handlar om vilken av IaaS, PaaS och SaaS kommer vara den dominerande modellen och vad som är problemet med x-as-a-Service modellen. Vi pratar om hur vi kanske i branschen gjort oss en otjänst genom att försöka placera leveransmodellerna av cloud i någon typ av teoretiskmodell. Diskussionen handlar också om hur viktig kompetensen är för att ha förståelsen för vad det är man vill och ska köpa och att man gör det på rätt sätt.

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede
Christian Pallinder

Direct download: IT_Bytes_Podcast_24_-_XaaS_ar_saaaa_2013.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST