IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

Vi pratar i detta avsnitt om "The Circle of IT", en härlig Lejonkungen-referens. Varför driver många företag sin IT som om det fortfarande vore 80-tal? Vi diskuterar boken "The Big Switch" av Nicholas Carr, och spekulerar kring hur dagens och framtidens IT kan moderniseras och effektiveras.

Medverkande:
Jonas Rosland, @virtualswede
Markus Eskola, @wimpyfudge 

Direct download: IT_Bytes_Podcast_13.m4a
Category:general -- posted at: 2:01pm CEST