IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter
IT Bytes Podcast #11 - VMworld, VSAN, VMware NSX och Project Zombie

Denna gång diskuterar Jonas Rosland och Markus Eskola nyheter som släpptes på VMworld i San Francisco, bland annat VSAN, VMware NSX och vCloud Hybrid Service. Kommer vi verkligen behövs stora arrayer i framtiden, och vad betyder nätverksvirtualisering för ert nätverksteam? Och vad är egentligen Project Zombie som Nick Weaver pratar om? Allt detta och mer i dagens avsnitt.

Medverkande:
Jonas Rosland, @virtualswede
Markus Eskola, @wimpyfudge 

Direct download: IT_Bytes_Podcast_11.m4a
Category:general -- posted at: 10:06am CEST