IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

Vad gör man om man blir attackerad av en DDOS? Vi pratar om BAF och vikten av att vara en god internet granne. Men huvudsakligen pratar vi om vad är innovation egentligen och dom 4 Pn av innovation.

Länkar:http://blog.cloudflare.com/understanding-and-mitigating-ntp-based-ddos-attacks
http://www.idg.se/2.1085/1.551054/se-arbetsformedlingen-slacka-ned-den-sista-stordatorn?queryText=arbetsf%F6rmedlingen

 

Medverkande:
Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @virtualswede

 

Direct download: IT_Bytes_31_-_4_P_av_innovation2.m4a
Category:general -- posted at: 2:00am CEST