IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

Avsnitt #21 av IT Bytes handlar om vad vi tror krävs av framtidens IT administratör och vi tror att det har med kod att göra. Vi pratar om nivån av programmering vi tror behövs i framtiden och varför. Vidare pratar vi om vilka språk som kan vara till nytta och ger handfasta tips om var man kan lära sig skriva enkla program i olika språk.

Bli inte avskräckt, vi tror inte du ska kunna skriva nästa Battle Field, utan enklare program för att integrera mellan befintliga verktyg och orkestreringsmotorer eller andra tjänster. 

Länkar till siterna vi tipsar om:
http://coursera.org
http://codeschool.com
http://www.codecademy.com/ 

Nu finns IT Bytes på Twitter: @ITBytes_se

Medverkande:
Jonas Rosland, @virtualswede
Markus Eskola, @wimpyfudge 

Direct download: IT_Bytes_Podcast_21_-_Smakar_framtiden_Python_.m4a
Category:general -- posted at: 4:00am CEST