IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

Att skala på bredden är det nya svarta!

Idag pratar vi om vad scale-out innebär. Varför det är så mycket surr kring allt som heter web-scale och om olika varianter av sagda ämne.
Vi pratar också om skillnaderna mellan state-less och state-full, scale-up och scale-out, reliability och resiliancy samt vilka förutsättningar som fött idén med scale-out.
Självklart glömmer vi inte heller applikationsvirtualisering och konfigurationsverktyg, utan sätter dom i sitt sammanhang varför denna nya generation av verktyg har kommit till. 
 

Medverkande:
Jonas Rosland, @virtualswede
Markus Eskola, @wimpyfudge 

Direct download: IT_Bytes_Podcast_19.m4a
Category:general -- posted at: 2:38pm CEST