IT Bytes - Svensk podcast kring generell IT och datacenter

Jonas är tillbaka och joinar Markus igen för en podcast fylld med konsten att bricka en satellit, Microsoft hjärta Linux, hur man inte ska göra virala kampanjer och DOOM.

Medverkande:

Markus Eskola, @wimpyfudge
Jonas Rosland, @jonasrosland

Direct download: IT_Bytes_106_-_Konsten_att_bricka_en_satellit.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST